Støtteforeninger og fanklubber

Fankulturen har i Danmark altid været flere år efter de store fodboldnationer, og helt frem til begyndelsen af 1990’erne foretrak tilskuere til de danske turneringskampe ofte at holde om en pølse og en fadøl – fremfor et flag. Rundt omkring eksisterede godt nok små, entusiastiske grupperinger, men organiserede fanklubber var ikkeeksisterende. Mange klubber havde såkaldte »støtteforeninger«, der fungerede som bindeled mellem fans og klub, men ofte bestod støtteforeningerne af tidligere ledere, spiller og småsponsorer og klubberne havde tit økonomisk gavn af disse foreninger. I forbindelse med lanceringen af den danske superliga samt danskernes adgang til satellit-tv (med især fodbold fra England, Tyskland og Italien) begyndte fankulturen at ændre sig herhjemme.

 

Røde Stjerne:

 

Den 4. november 1952 blev HB&I’s første støtteforening »Røde Stjerne« stiftet af en flok ældre, men aktive spillere i klubben. Ønsket var, at starte en klub for oldboys-spillere i klubben, og stifterne blev enige om at opkalde foreningen efter datidens bedste hold i Europa - »Røde Stjerne« fra Beograd. Foreningens formål var først og fremmest, at medvirke til fodboldsportens fremme gennem skæg og fest i sociale omgivelser samt at være støtteforening for ungdomsafdelingen i HB&I. Således havde foreningen den såkaldte Obligationsfond, som årligt kastede penge af sig til klubbens ungdomsspillere.

Hans Møller var foreningens første høvding, og han dikterede således foreningens lov, som bl.a. omfattede at alle medlemmer skulle være fyldt 30 år, medlemstallet måtte ikke overstige 25 og at der ikke måtte trænes på sædvanlig vis, men at træningen skulle bestå i et månedligt møde på restaurant »Linden« med keglespil og kortspil og hvad der ellers kunne fremme den fysiske træning. Årligt drog man på tur til Hamborg, hvor medlemmerne havde socialt samvær med oldboys-spillerne fra klubben TuS Germania.

Ved den årlige generalforsamling blev der valgt ny høvding for foreningen (iklædt fjerpryd) samt uddelt flere pokaler. Heriblandt den såkaldte »Kværulantpokal«, som i årets løb har kværuleret over for alle (hvilket vel og mærket var et hæderstegn!).

Ved Røde Stjernes generalforsamling i efteråret 1976 udnævnes Jørgen Schou til høvding, mens Bjørn Kjærbo modtager Kværulantpokalen.

100-timersklubben:

 

Støtteforeningen »100 timersklubben« opstod som følge af klubhusbyggeriet på Borgmestergårdsvej i efteråret 1965. Det sammenhold og det kammeratskab, der opstod mellem selvbyggerne ville man gerne bevare - og derfor fandt man sammen og stiftede »100 timers-klubben«. Formålet med dannelsen var således, at skaffe penge til den fortsatte vedligeholdelse af og aktiviteter i klubhuset.

I starten bestod »100-timersklubben« udelukkende af klubhusbyggere, men for at overleve blev der med tiden lukket op for andre. For at blive optaget krævedes det nu blot, at man på den ene eller anden måde havde ydet en indsats for HB&I.

For at skaffe midler til vedligeholdelse af klubhuset varetog støtteforeningen salget af kampprogrammet til førsteholdets hjemmekampe, lotteri, salg af julekalendere samt salg af den populære målaktie, som blev lanceret i 1979.

HB&I’s Venner:

 

I slutningen af 1970’erne opfordrede flere klubmedlemmer de to støtteforeninger til, at gå sammen i et fælles projekt - uden det dog førte til en sammenlægning af »Røde Stjerne« og »100 timers-klubben«. Først i 1988 fandt man, at tiden var inde til en sammenslutning af de to forening, og den nye støtteforening fik navnet »HB&I’s Venner«.

Siden stiftelsen har foreningen haft til formål at samle alle HB&I-venner med henblik på at yde støtte af enhver art - herunder økonomisk - til det ungdoms- og seniorarbejde der gøres i klubben samt medvirke til bevarelsen og udbygning af klubhuset på Borgermestergårdsvej.

Ud over støtteforeningens fysiske aktiviteter med old-boys-fodbold på programmet, deltager Vennerne som frivillige hjælpere, kontrollører ved kampe, programsælgere, vært ved den årlige nytårskur og meget mere. Målsætningen med at skaffe økonomisk støtte til ungdoms- og seniorafdelingen foregår i dag ved salg af målaktier og andre aktiviteter, som giver klubben mulighed for at hjælpe på den økonomiske front.

 

Holbæk Blue Sharks:

»Giv HB&I ekstra bid – bliv en Holbæk-haj!!« - sådan præsenterede den første fanklub i HB&I sig selv, da den blev præsenteret i det tidlige forår i 1997. Fanklubben blev dannet af Kaj Jørgensen, John Christensen samt Torben Oldrup, og trioens ønske var, at sørge for fest og farver på både hjemme- og udebane i forbindelse med HB&I’s tilbagevenden til dansk divisionsfodbold.

Det skulle være sjovt og hyggeligt, at gå til fodbold igen, og på den første indmeldelsesdag udtalte den ene af grundlæggerne - Kaj Jørgensen følgende til Venstrebladet: »Medlemskab af en anden fanklub er ingen hindring for at være med hos os. Man kan sagtens støtte både Manchester United, Barcelona, FC København eller Brøndby samtidig med, at man støtter HB&I!«.

I de tidlige år leverede fanklubben stemning og sang på lægterne - akkompagneret af en stortromme - fra det såkaldte »Shark Corner« i den ene side af gamle trætribune på Holbæk Stadion. Fanklubben lavede i dets første leveår også mange aktiviteter for dets medlemmer. Det bl.a. foredrag, busturer, showkampe osv., og fanklubben var ligeledes leveringsdygtig i alskens merchandise - lige fra halstørklæder til caps og t-shirts med haj-logo. I de senere år fik foreningen hjemme i egne klublokaler under Café Falken på Gl. Ringstedvej, og lancerede samtidig bladet ”Tåhyleren” til dets medlemmer.

Efter den tabte oprykningskamp til Thisted i 2006 mistede mange medlemmer gejsten, og fanklubben kørte i flere år for lavt blus. En del medlemmer og tilskuere gav i den forbindelse også udtryk for, at fanklubben efterhånden havde fået lidt for meget fokus på alkohol-indtagelse til Holbæks kampe - og knapt så meget opmærksomhed på det sportslige…

Et par af fanmedlemmerne fra Holbæk Blue Sharks stående i det såkaldte »Shark Corner« på Holbæk Stadion.

The Purple Wolfs:

 

Som optakt til foråret 2012 præsenterede de to drenge - Lasse Merritskov og Thomas Ørnskov Andersen - deres nye fanklub med navnet »The Purple Wolfs«. De lilla ulve var ikke en erstatning eller konkurrent til den eksisterende Holbæk Blue Sharks, men tværtimod et supplement.

The Purple Wolfs fik plads i den modsatte ende af trætribunen på Holbæk Stadion, og med lilla faner, bannere, konfetti, tromme og slagsange, støttede ulvene Nordvest FC på både hjemme- og udebane i flere sæsoner.

I foråret 2014 fik fanklubben imidlertid nyt navn, da Nordvest FC lukkede ned, og gennem diskussion på Facebook blev fanklubbens medlemmer om, at det nye navn skulle være »Holbæk Fanklub«. Den lilla ulv forsvandt i foreningens logo og i stedet erstattet af en silhuet af en supporter, som skulle symbolisere fanklubbens aktive støtte til spillerne.

 

 

© Copyright. Alle sider er indsamlet og skrevet af Mads Munkholm Teglskov. Du er velkommen til at bruge det i mindre uddrag - men kilden skal opgives:

[Kilde: holbaek.fodboldarkiv.dk]. Større uddrag er kun tilladt efter aftale.