Formænd, kasserere og sportschefer

Nedenstående oversigt viser hvilke personer som gennem tiderne har haft ledende hverv i Holbæk B&I og Nordvest FC. Opgørelsen omfatter formænd, kasserere og sportschefer.

 

Klubbens formænd:                                                                     

Periode

Formand

Holbæk Idrætsforening:

 

 

V. Andersen

 

 

Ove Kjær

 

 

Sevel Sørensen

 

 

Ludvig Jensen

 

 

Andr. Espersen

 

 

Georg Petersen

 

 

F. Bojsen

 

 

Holger Sørensen

Holbæk Bold- & Idrætsforening:

1931

1932

Grønbæk Jensen

1932

1934

August Petersen

1934

1934

Tage Dalgaard

1934

1937

Viggo Hougaard

1937

1938

Eric Beyer

1938

1946

Willows Hansen

1946

1946

Christian Lindegaard Nielsen

1947

1950

Frederik Larsen

1950

1952

Poul Tage Jensen

1953

1956

Axel Hartøft

1956

1961

Henry Nedergaard

1961

1966

Frode Svenningsen

1967

1972

Peter Østergaard

1972

1978

Børge Pedersen

1978

1979

Søren Rasmussen*

1979

1983

Bjørn Kærbo

1983

1984

Tonny Sørensen

1984

1986

Ole Hansen

1986

1994

Jørn Sørensen

1994

1996

Børge Pedersen

1996

1999

Birger Friis

1999

2004

Niels Elmer Hansen

2004

2008

Anders Kloppenborg*

Tommy Vestergaard (konstitueret fra 2008-09)

2009

2014

Brian Bo Jensen

2014

2016

Kenny Jensby

2016

2019

Johnny Vejlebo Nielsen*

Katrine Linneboe og Maja Liep (konstitueret i efteråret 2019)

2019

2021

Kim Stroustrup

2021

2021

Nicolai Winther-Stokholm

2021

2022

Kim Stroustrup

2022

2022

Patrick Touré

2022

 

Allan Markussen

 

I 1978-79 var Søren Rasmussen formand for HB&I’s amatørafdeling, mens Frode Svenningsen var ansvarlig for den professionelle afdeling. I forbindelse med stiftelsen af Nordvest FC i 2008 blev Steen Juul formand for selskabet Nordvest Fodbold & Event (Nordvest Football Club A/S). Samtidigt var Anders Kloppenborg hovedformand for moderklubben HB&I.

 

Klubbens kasserere:

Periode

Kasserer

 

 

Steensen Johansen

1945

1947

Frederik Larsen

1947

1950

Poul Egø

1950

1967

Hans Møller

1968

1972

Jørgen Harry Davidsen

1973

1979

Arne Brede*

1980

1980

Gert Ensted

1980

1983

Eddie Jacobsen

1984

2008

Frank Petersen

2008

2009

Simon Rasmussen

2009

2009

Tommy Vestergaard

2012

2013

Anders Lund Rasmussen

2014

2016

Søren Vange

2017

2018

Jacob Madsen

2018

2019

Michael Christensen

2019

2019

Jacob Madsen

2019

2021

Jesper Larsen

2021

2022

Anders Lund Rasmussen

2022

 

Claus Overgaard

 

I perioden 1978-80 var der professionel fodbold i HB&I. Derfor var to kassere tilknyttet klubben. Kassereren for den professionelle afdeling, Arne Brede, var klubbens »hovedkasserer«, mens Eddie Jacobsen havde ansvaret for amatørernes økonomi. I en periode overtog Gert Ensted dog Arne Bredes hverv. Fra 1980 overtog Eddie Jacobsen hele hovedansvaret. I perioden 2010-12 og i hele 2013 var der ingen kasserer, men klubbens regnskab blev her bestyret af Frank Petersen samt økonomi- og eliteudvalget i fællesskab.

 

Klubbens sportschefer:

Periode

Sportschef

2004

2006

Peter »Sjoser« Pedersen

2006

2007

Knud Erik Fisker

2008

2008

Ib Kristensen

2008

2009

Knud Erik Fisker (sportsdirektør)

2009

2010

Finn Sune Jensen

2010

2011

Martin Jungsgaard

I sommeren 2011 blev Martin Jungsgaard cheftræner i Fremad Amager, og indtil der var fundet en afløser, blev sportschefens opgaver i fællesskab varetaget af Eliteudvalget, der bestod af Frank Petersen, Morten Skovby, Mogens Krogh samt formand Carsten Damgaard. I foråret 2013 udtrådte Mogens Krogh (ny cheftræner i Nordvest FC), og Tommy Vestergaard samt Asger Madsen indtrådte således i udvalget med sidstnævnte som ny formand.

2015

2016

Steen Vester

2016

2019

Morten Skovby*

I sommeren 2017 overtog Morten Skovby også cheftrænerposten i en nyoprettet managerrolle, hvor al sportsligt ansvar blev placeret.

2019

2020

Rasmus Stenild

I foråret 2020 blev der oprettet et »Sportsligt udvalg«, som skulle varetage sportschefens opgaver i fællesskab. Udvalget bestod af formand Kim Stroustrup, kasserer Jesper Larsen, Jakob Andersen samt repræsentanter fra trænerstaben (Lars Feist, Christian Holst og Aske Lundsgaard).

2020

2021

Klaes Egel Rasmussen

2022

2022

Morten Rutkjær

2022

2023

Jakob Andersen**

I foråret 2023 valgte klubbens bestyrelse, at lade ungdomsudviklingstræner Freddy Andersen og Jakob Andersen dele posten som sportschef. Freddy Andersen med sportsligt ansvar og Jakob Andersen med administrativt ansvar.

2023

 

Janus Blond

I sommeren 2023 overtog Janus Blond posten som både cheftræner og sportschef.

 

HB&I’s formand Børge Petersen modtager i 1977 »Henry Nedergaards Mindepokal« af Stig Jarlfeldt.

 

Kasserer Arne Brede (tv.) og HB&I-formand Frode Svenningsen er i gang med kontraktskrivning med målmanden Benno Larsen i vinteren 1978.

 

Endnu engang skriver Benno Larsen kontrakt med HB&I. Forrest fra venstre er det formand Frode Svenningsen, Benno Larsen og kasserer Arne Brede. Bagerst ses manager Kaj Lykke.

 

HB&I-veteranen Jørgen Jørgensen bliver behørigt hyldet for førsteholdskamp nr. 400 mod Randers Freja i foråret 1980. Blandt de mange gæster i omklædningsrummet var Peter »Kanel« Andersen og Eigil Skov – medlemmer fra det såkaldte »Solursudvalg«.

 

© Copyright. Alle sider er indsamlet og skrevet af Mads Munkholm Teglskov. Du er velkommen til at bruge det i mindre uddrag - men kilden skal opgives:

[Kilde: holbaek.fodboldarkiv.dk]. Større uddrag er kun tilladt efter aftale.