Medlemsblade

I en tid før internet, e-mail og hjemmesider forsøgte man i Holbæk B&I flere gange at stable et medlemsblad på benene for løbende at orientere om løst og fast til foreningens medlemmer. Allerede i 1934 blev det første medlemsblad med den meget sigende titel: »Medlemsblad for Holbæk Bold- og Idrætsforening« trykt. Der eksisterer i dag ingen eksemplar af bladet (sågar det ene eksemplar der burdes findes på Det Kongelige Bibliotek er væk…). Igen i halvtresserne forsøgte man sig i en periode med klubbladet »Kick Off«, mens HB&I’ ungdomsafdeling i perioden 1965-66 udgav bladet »Finten« til klubbens yngste medlemmer. Hvor de foregående udgivelser kun blev udgivet i en begrænset periode, var medlemsbladet »HBI« langt mere langtidsholdbar med udgivelser i perioden 1975-1981 – selvom frekvensen var noget varierende.

 

Nedenfor kan du se, hvordan et par af medlemsblade så ud, da disse var de informerende organer i klubben. Medlemsbladenes forside er suppleret med detaljerende oplysninger - og det er endvidere muligt at downloade enkelte eksemplarer. Skulle du ligge inde med mere viden om medlemsbladene, som ikke er med i nedenstående oversigt - så modtager jeg gerne oplysninger på mads@fodboldarkiv.dk

 

Kick Off

- Medlemsblad for Holbæk Bold og Idrætsforening

Udkom i perioden i 1946-1953.

 

»Kick Off« udkom første gang i 1946, og var et klubblad hvor man berettede om løs og fast i klubben. Medlemsbladene var ofte ikke længere end et par A4-sider, men på siderne kunne klubbens medlemmer primært læse om førsteholdets bedrifter. På bagsiden - kaldet Junior-siden, var der måned for måned en gennemgang af de vigtigste ungdomsresultater. Medlemsbladet var i flere omgange truet af lukning, da man oplevede økonomiske udfordringer ved levering til medlemmerne. I 1952 blev det besluttet, at klubbens juniorafdelingen ville forestå leveringen, men allerede i 1953 udkom sidste nummer. I alle årene blev bladet trykt på Holbæk Amtstidendes bogtrykkeri.

 

Redaktører:

1946-1947: Johs. Jørgensen

1948-1949: Tage Hyrup

1950-1951: Poul Boye Hansen

1951-1952: Leif Søby

1952-1953: Keld Petersen

 

Herunder er der mulighed for at læse og bladre i udvalgte klubblade:

Nr. 2 - 5. årg. marts 1950

Nr. 5 - 5. årg. juni 1950

 

 

 

HBI

- Medlemsblad for Holbæk Bold og Idrætsforening

Udkom i perioden 1975-1981 med 55 udgivende numre.

 

HB&I var i begyndelsen af halvfjerdserne i en rivende udvikling med bl.a. oprykning til 1. division og stor medlemsfremgang, og efterhånden fik klubben en sådan størrelse at det var svært for medlemmerne at følge aktiviteterne inden for klubben. På den baggrund havde der derfor en kort overgang været talt om muligheden for at genoplive det gamle klub- og medlemsblad »Kick-off«. Det var ofte blevet ved snakken, men i marts 1975 udkom klubbens nye medlemsblad på initiativ af Jørgen Bruno og Jens Hviid. Klubbladet udkom flere gange årligt med løst og fast fra de mange aktiviteter i klubben.

 

Redaktører:

1975-1977: Jens Hviid

1978-1979: Peer Svenningsen

1979-1981: Jens-Ulrich Jakobsen

 

Herunder er der mulighed for at læse og bladre i udvalgte klubblade:

Nr. 7 - 1. årg. oktober 1975

Nr. 4 - 2. årg. maj 1976

Nr. 6 - 3. årg. august 1977

Nr. 1 - 4. årg. februar 1978

Nr. 8 - 5. årg. september 1979

Nr. 1 - 6. årg. februar 1980

Nr. 1 - 7. årg. februar-marts 1981

 

 

 

Finten

- Medlemsblad for H.B.&I.’s ungdomsafdeling

Udkom i perioden 1965-1966 med 14 udgivende numre.

 

17. marts 1965 udkom medlemsbladet »Finten« for første gang efter at daværende ungdomsformand Ove Nielsen havde efterspurgt et medlemsblad, hvor man kunne orientere om ungdomsafdelingens sportslige og sociale aktiviteter. I første omgang blev bladet tryk på Ove Nielsens duplikator, men fra efteråret 1965 fik bladet et andet og mere læseligt udtryk, da bogtrykker Robert Oldrup tilbød at trykke bladet. Efter blot to sæsoner stoppede udgivelserne af bladet - primært fordi der manglede skribenter.

 

Bidragsydere:

Arne Lund Bentsen (ansvarshavende redaktør)

Jens Hviid (ansvarshavende redaktør)

Hardy Christensen (redaktør)

Erik Pedersen

Ole Skovgård

Frank Krüger

Niels Petersen

Finn Andersen

 

Herunder er der mulighed for at læse og bladre i én af udgivelserne:

Nr. 7 - 1. årg. december 1966

 

© Copyright. Alle sider er indsamlet og skrevet af Mads Munkholm Teglskov. Du er velkommen til at bruge det i mindre uddrag - men kilden skal opgives:

[Kilde: holbaek.fodboldarkiv.dk]. Større uddrag er kun tilladt efter aftale.